Zaświadczenie dla byłego pracownika.

Problem na dziś: czy jeśli pomiędzy zapoznanie przez ABI z przepisami o ochronie danych osobowych a wystawieniem certyfikatu potwierdzającego zapoznanie pracownik przestał pracować w danej firmie, to powinien otrzymać zaświadczenie o udziale w szkoleniu?

Pytanie z pozoru oczywiste. Moim zdaniem jednak nie do końca.

Na wstępie należy zauważyć, że problem może dotyczyć także szkoleń dla pracowników z zakresu ochrony danych osobowych, które choć nieobowiązkowe, są jednak bardzo popularne. Również zaświadczenia (certyfikaty) potwierdzające zapoznanie (szkolenie) z przepisami o ochronie danych osobowych nie są obowiązkowe, ale często praktykowane.

Informacja o szkoleniu pracownika (czy nawet używając języka ustawy o zapoznaniu z przepisami o ochronie danych osobowych) będzie bowiem przydatna dla oceny ewentualnych nieprawidłowych zachowań pracownika względem przetwarzanych danych osobowych. Innymi słowy, może być przydatna dla przypisania takiemu – byłemu już – pracownikowi umyślności lub nieumyślności przy naruszeniu zasad ochrony danych osobowych.

Jakich zasad, można zadać pytanie. Tych, do zachowania których zobowiązuje nas choćby art. 39 ust. 2 ustawy, który nakazuje zachować w tajemnicy dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczenia. Literalnie bowiem ten obowiązek nie jest ograniczony w czasie a tajemnica ta wiąże tak pracowników jak byłych pracowników. W przeciwnym razie, rozwiązanie umowy o pracę umożliwiałoby ujawnianie danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.

z poważaniem,
Tomasz Cygan

2 Comments

 1. Karolina

  Art. 37. UODO mówi ” Do przetwarzania danych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez administratora danych.”, tak więc w tym samym dniu musiałby się pracownik zwolnić (przed przystąpieniem do swoich obowiązków pracowniczych). Informacje o zapoznaniu się z przepisami ustawy powinny być zawarte raczej w upoważnieniu a nie na certyfikacie. Reasumując, nie wyobrażam sobie sytuacji, że pracownik zaczyna pracę bez uzyskania wcześniej imiennego upoważnienia z własnym podpisem.

  Reply
  1. Tomasz Cygan (Post author)

   Ma Pani rację co do upoważnień, ale żaden przepis nie stanowi o szkoleniu. Natomiast może się zdarzyć, że pomiędzy zapoznaniem pracownika z przepisami o ochronie danych osobowych (obowiązek ABI) a wystawieniem dokumentu potwierdzającego to zapoznanie pracownika (częsta praktyka – spotkać można certyfikaty, zaświadczenia, itp.), pracownik przestaje pracować. W związku z tym, ocenić należy, czy w ogóle dla takiego „nieobecnego” pracownika wystawić dokument potwierdzający zapoznanie z przepisami (o ile jest taka praktyka). Moim zdaniem tak, bo jeśli się okaże, że taki pracownik coś „zmajstrował”, to zawsze będzie ślad, że był zapoznany z przepisami – w związku z tym, nie może być mowy, że coś zrobił nieumyślnie. Może mieć to znaczenie przy ewentualnym dochodzeniu roszczeń od byłego pracownika, który np. „zabrał” ze sobą dane odchodząc z pracy. Wbrew pozorom, problem nie jest jedynie teoretyczny.

   z poważaniem,

   Tomasz Cygan

   P.S. Problem może też dotyczyć organizacji, w których w ogóle nie były stosowane przepisy o ochronie danych osobowych. Tych jest ciągle całkiem sporo …

   Reply

Napisz komentarz/zapytanie

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

thirteen + 16 =