Zapisujesz hasło na „żółtej karteczce”?

photo_2030_20061012Dość duże znaczenie ma ostatni z przepisów zawartych w rozdziale XXXIII Kodeksu karnego, czyli art. 269 b k.k. Przepis ten penalizuje zachowanie polegające na wytwarzaniu, pozyskiwaniu, zbywaniu lub udostępnianiu innym osobom urządzenia lub programy komputerowe przystosowane do popełnienia:

– przestępstwa określonego w art. 165 § 1 pkt 4 ;
– przestępstwa określonego w art. 267 § 3 ;
– przestępstwa określonego w art. 268a § 1 albo § 2 w związku z § 1 ;
– przestępstwa określonego w art. 269 § 2 ;
– przestępstwa określonego w art. 269a .

Czyn zabroniony opisany w art. 269 b § 1 k.k. polega także na wytwarzaniu, pozyskiwaniu, zbywaniu lub udostępnianiu innym osobom haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej. W takim przypadku sprawca podlega karze pozbawienia wolności do lat 3, a jednocześnie w razie skazania za przestępstwo określone w art. 269 b § 1 k.k., sąd orzeka przepadek określonych w nim przedmiotów, a może orzec ich przepadek, jeżeli nie stanowiły własności sprawcy (art. 269 b § 2 k.k.).

Biorąc pod uwagę kompetencje Administratora Bezpieczeństwa Informacji przepis art. 269 b k.k. posiada ten walor, że wskazuje on na odpowiedzialność karną za udostępnianie innym osobom haseł komputerowych. Praktyka wskazuje bowiem, że problemem wielu organizacji jest przekonanie pracowników, że hasło komputerowe powinno być znane wyłącznie użytkownikowi. Stąd też walka z tzw. „żółtymi karteczkami”, które „jak powszechnie wiadomo” najlepiej służą do zapisywania na nich haseł i przechowywania ich w okolicy monitora lub klawiatury, co może prowadzić do wielu incydentów z zakresu bezpieczeństwa informacji. Co ważne, ze sformułowania „udostępnianie” nie musi wcale wynikać, że hasła te zostaną kiedykolwiek wykorzystane – karalne jest samo umożliwienie zapoznania z nim innym osobom.

Tomasz Cygan

Napisz komentarz/zapytanie

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

5 × five =