Wyrok w sprawie przeciwko Google.

W dniu 4 kwietnia 2017 roku dziennik „Rzeczpospolita” poinformował o wyroku polskiego Sądu w sprawie przeciwko Google (http://www.rp.pl/Dobra-osobiste/304049897-Google—precedensowy-wyrok-Sadu-Apelacyjnego-w-Warszawie.html#ap-2 ). Sąd Apelacyjny w Warszawie w prawomocnym wyroku nakazał, aby Google usunął z wyszukiwarki wynik wyszukania  naruszający dobre imię i zapłacenie poszkodowanemu zadośćuczynienia.

Co ciekawe, podstawą prawna orzeczenia stanowił wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości  z dnia 13 maja 2014 roku, C 131/12 w sprawie Google Spain SL i Google Inc. przeciwko Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) i Mario Costeja Gonzálezktóry. W tym wyroku Trybunał wskazał między innymi, że „ustanowione w tych przepisach (dyrektywy 95/46 – przyp. autora)  normy są przestrzegane, a przewidziane w nich warunki rzeczywiście spełnione wówczas, gdy operator wyszukiwarki internetowej jest zobowiązany do usunięcia z wyświetlanej listy wyników wyszukiwania mającego za punkt wyjścia imię i nazwisko danej osoby linków do publikowanych przez osoby trzecie stron internetowych zawierających dotyczące tej osoby informacje, również w przypadku gdy to imię czy nazwisko czy też te informacje nie zostały uprzednio czy też jednocześnie usunięte z tych stron internetowych, i, w odpowiednim przypadku, nawet jeśli ich publikacja na tych stronach jest zgodna z prawem”.

W sprawie rozstrzyganej przez Sąd Apelacyjny w Warszawie istotne jest m. in. ustalenie, że Google podlega jurysdykcji sądów polskich.

Z poważaniem,
Tomasz Cygan

Napisz komentarz/zapytanie

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

5 × one =