Wizerunek pracownika.

atPonownie jako ABI otrzymałem zapytanie dotyczące wizerunku pracownika- a dokładniej wszystkich pracowników którzy korzystają z poczty elektronicznej spółki.

Spółka zgodnie z wytyczną z „centrali” chce umieści wizerunek pracownika w stopce korespondencji e-mail. I tutaj zaczynają się schody…

W tej spółce pracownicy są pracownikami etatowymi, a więc spółkę obowiązuje art.  art. 22 1 Kodeksu pracy który wskazuje jakie dane pracownika można przetwarzać. Są to następujące dane:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • imiona rodziców,
 • data urodzenia,
 • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
 • wykształcenie,
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 • imiona i nazwiska oraz daty urodzenia dzieci, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy,
 • numer PESEL pracownika.
 • inne dane osobowe jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów (§ 4 cytowanego przepisu).

Lista ta nie zawiera Wizerunku Pracownika.

Naturalną koleją rzeczy było by poproszenie Pracownika o zgodne na udostępnię i wykorzystanie wizerunku. Tutaj pojawiają się dwa problemy:

 • zgoda ma być dobrowolna i często pracodawca wobec pracownika etatowego nie może jej stosować z powodu np. zbyt dużej zależność pracownika od pracodawcy  (Naczelny Sąd Administracyjny wyroku z 1 grudnia 2009 r., sygn. akt I OSK 249/09),
 • zgodę można odwołać, co wiązało by się z koniecznością usuwania tego typu zdjęć.

Reasumując, umieszczenie zdjęcia pracownika w stopce adresu poczty elektronicznej było legalne po uzyskaniu na to jego zgody (wynikającej z prawa autorskiego). Jednak każdy pracownik który jej nie wyrazi nie może zostać zmuszony do wstawienia do takiego podpisu swojego zdjęcia, mało z tego każdy kto wcześniej się zgodził może tą zgodę odwołać.

Dodam jeszcze, że nie każde wykorzystanie wizerunku pracownika wymaga jego zgody. Są to sytuacje w której jego wizerunek jest absolutnie niezbędny, np:

 • identyfikatory służbowe,
 • osoby które należy szybko zidentyfikować w „tłumie”.

Z poważaniem,

Michał Geilke

 

 

9 Comments

 1. Izabela Koczywąs

  Witam Panie Michale,
  co w przypadku jeśli spółka posiada grupowy sharepoint który obejmuje również indywidualną stronę pracownika (przez niego edytowaną i to pracownik decyduje co jest na niej umieszczone) i do stopki maila „zaciąga się” wizerunek który dana osoba umieściła na tej swojej stronce internetowej? Czy tutaj także zasadne jest uzyskanie zgody pracownika?

  Reply
  1. Michał (Post author)

   Dzień dobry,

   Moim zdaniem, to nic się nie zmienia. Z faktu, że pracownik korzysta z sharepointa nie można wyciągać wniosku, że godzi się na to, bo jego wizerunek był w stopce maila.

   Tak p.s co mam rozumieć przez „indywidualną stronę pracownika”?

   Pozdrawiam,

   Reply
 2. ABI

  Witam,

  a w przypadku funkcjonowania systemu tylko i wyłącznie w ramach danej organizacji ? Też potrzebna jest zgoda ? np: firmowy spis telefonów…

  pozdrawiam

  Reply
  1. Tomasz Cygan

   dzień dobry,

   moim zdaniem nie jest potrzebna zgoda w takiej sytuacji.

   z poważaniem,

   Tomasz Cygan

   Reply
 3. Łukasz

  Wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku jest wątpliwe w świetle orzeczeń, które zapadły na gruncie art. 22(1) kp. W wyroku I OSK 1476/10 NSA wskazał, że zgoda pracownika na wykorzystanie innych danych narusza art. 22(1) kp.

  Reply
  1. Tomasz Cygan

   dzień dobry,

   co do zasady ma Pan rację. jednakże wskazany wyrok dotyczy wykorzystania danych biometrycznych w postaci linii papilarnych. można także znaleźć stanowisko GIODO, który dla przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku pracownika wymaga jego zgody. z niecierpliwością czekam, czy zapowiadane zmiany dotyczące przepisów o ochronie danych osobowych związane z wejściem w życie RODO spowodują zmianę art. 22 (1) k.p.

   z poważaniem,

   Tomasz Cygan

   Reply
  2. Michał (Post author)

   Dzień dobry,

   osobiście dodam jeszcze, że wskazany wyrok dotyczy zakwestionowania zgody z UODO (cytat z wyroku): „Rozszerzenie katalogu danych określonych w art. 22 1 Kodeksu pracy nie może mieć miejsca poprzez zastosowanie art. 23 ust.1 pkt. 1 ustawy o ochronie danych osobowych,”. Art. 23 ust. 1 pkt.1 to zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Zgodę na rozpowszechnianie wizerunki odbiera się na podstawie art. 81 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

   Pozdrawiam,
   Michał Geilke

   Reply
 4. Adam

  Ciekawi mnie jak to się ma do kwestii wymaganego zdjęcia w CV. Mam wrażenie, że często zasady zachowania wizerunku nie są odpowiednio przestrzegane i wielu osobom w hr by się przydały jakeś szkolenia ABI. Czy osoby składające CV do firmy mają jakieś prawa związane z obiegiem tych dokumentów? Takie realne?

  Reply
  1. Michał Geilke (Post author)

   Dzień dobry,

   Zgodnie z art. 22 1 § 1 Kodeksu pracy, pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:

   1. imię (imiona) i nazwisko,
   2. imiona rodziców,
   3. datę urodzenia,
   4. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
   5. wykształcenia,
   6. przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

   Nie ma wśród nich Wizerunku. Jedyne odrębne przepisy mogą wprowadzić wymóg zamieszenia zdjęcia w CV. Jeśli takich przepisów np. sektorowych (rangi Ustawy) nie ma to dla wizerunku wymagana jest zgoda/dobrowolne umieszczenie zdjęcia w CV przez kandydata.

   Osoby składające CV mają pełne uprawnienia wynikające z UODO (np. art. 32), a „pracodawcy” je zbierający obowiązki wynikające z UODO. Przykładowo są to – obowiązek informacyjny (art. 24 i 25), obowiązek ochrony danych z CV (Rozdział 5 UODO) czy obowiązek „szczególnej staranności” (art. 26). Warto już stosować się również do nowych wytycznych ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG).

   Z poważaniem,
   Michał Geilke

   Reply

Napisz komentarz/zapytanie

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

fourteen − 4 =