Przepisy Prawa

Ochrona danych osobowych to zagadnienie które wymaga od nas znajomości przepisów prawa, dobrych praktyk związanych z bezpieczeństwem tych danych czy też sposobów i możliwości ich wykorzystania.

Obowiązujące przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych- KLIKNIJ ABY POBRAĆ (dalej- uodo) wprowadzają specyficzny rozkład praw i obowiązków w ramach systemu ochrony danych osobowych obowiązującego każdego administratora danych.

Z jednej strony mamy do czynienia z prawami osób fizycznych, których dane dotyczą (por. rozdział 4 ustawy – „prawa osób, których dane dotyczą” ), z drugiej jednak to na administratorze danych ciążą rozmaite obowiązki określone w przepisach ustawy. Tytułem przykładu można wskazać na obowiązki o charakterze informacyjnym (art. 24, art. 25, art. 32 – 35 uodo), zapewnienie realizacji zasad przetwarzania danych osobowych (art. 26 uodo) czy też zapewnienie dopuszczalności przetwarzania danych osobowych (art. 23 i 27 uodo).

Wydaje się jednak, że pierwszorzędną rolę wśród nich przyznać należy obowiązkom wiążącym się bezpośrednio z problematyką zabezpieczenia danych osobowych. Dodatkowo Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ma spore prawa i obowiązki jeśli chodzi o kontrolowanie instytucji pod kątem spełnienia wymogów uodo.

Więcej już  wkrótce…

Napisz komentarz/zapytanie

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

18 − 5 =