Prawo do kopii danych – zasada i wyjątek.

Art. 15 RODO przyznaje osobie, której dane dotyczą prawo dostępu do danych. Jednym z jego elementów jest prawo do kopii danych określone w ust. 3 tego przepisu.

Zgodnie z jego treścią administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.

Prawo to nie jest bezwzględne bowiem art. 15 ust. 4 RODO wskazuje, że prawo do uzyskania kopii nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

I tu pojawia się pytanie, które mnie nurtuje. Czy w przypadku zażądania kopii danych pochodzących z monitoringu przez osobę, której dane dotyczą, administrator może odmówić powołując się na niekorzystny wpływ na prawa i wolności innych osób, które znalazły się na nagraniu z monitoringu, gdy usunięcie ich danych wymagałoby nadmiernego wysiłku (czasu, działań) lub było niemożliwe?

RODO nie zawiera żadnego przykładu owego niekorzystnego wpływu na prawa i wolności innych. Komentarze do RODO też pomijają tą kwestię milczeniem.

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że podany powyżej przykład z monitoringiem stanowi przykład zastosowania przepisu art. 15. Ust. 4 RODO. Powstaje jednak pytanie, czy administrator może w każdym przypadku podeprzeć się tym przepisem.

Po pierwsze, „prawa i wolności innych” wymagają by takich osób było więcej niż jedna.

Po drugie, inna będzie sytuacja w przypadku żądania kopii jednego krótkiego nagrania a czym innym byłoby żądanie nagrań, np. za jeden miesiąc pochodzące od byłego pracownika – wówczas uniknięcie naruszenia praw i wolności innych („pikselowanie” ich postaci) wymagałoby dużego nakładu czasu i środków.

Powstaje jednak kolejne pytanie, czy administrator może powołać się na duży nakład czasu i środków jako argument za przyjęciem naruszenia praw i wolności innych. Co więcej, przepis nie zawiera podstawy do czynienia takich ustaleń. RODO gdy zwalnia z jakiegoś obowiązku z uwagi na niewspółmierność wysiłku, wprost to wskazuje (np. art. 19 czy art. 34 ust. 3 lit. c).

Mimo wątpliwości, uważam, że żądanie kopii monitoringu może naruszać prawa i wolności innych, gdy ich usunięcie z kopii nagrania wymagałoby niewspółmiernych działań lub było niemożliwe. Niemniej ciekaw jestem praktyki stosowania tego przepisu.

Z poważaniem,

Tomasz Cygan

Napisz komentarz/zapytanie

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

seven + 16 =