„Pendrive”

Czy powinno korzystać się z nośników informacji pochodzących od obywatela w celu udostępnienia mu informacji publicznej?

Odpowiedź na to pytanie, wbrew pozorom nie jest tak oczywista z uwagi na brak precyzji w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej. Zgodnie z jego treścią podmiot udostępniający informację publiczną jest obowiązany zapewnić możliwość:

1) kopiowania informacji publicznej albo jej wydruk lub

2) przesłania informacji publicznej albo przeniesienia jej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji.

Przepis nie rozstrzyga, skąd powinien pochodzić „odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji”. Nie ulega jedynie wątpliwości, że wnioskodawca może domagać się udostępnienia informacji wyłącznie w sposób określony w tym przepisie, a podmiot zobowiązany do udzielenia informacji musi zapewnić możliwość jej utrwalenia za pomocą wskazanych środków. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach dnia 9 stycznia 2007 r., IV SA/Gl 1357/06 uznał, że przepis art. 12 ust. 2 „wprowadza jednocześnie katalog dopuszczalnych form utrwalenia udostępnianej informacji. Oznacza to, że wnioskodawcy nie pozostawiono w tej kwestii całkowitej dowolności, może on bowiem domagać się udostępnienia informacji wyłącznie w sposób określony w tym przepisie, zaś podmiot zobowiązany do udzielenia informacji musi zapewnić możliwość jej utrwalenia przy pomocy wskazanych środków”. Warto przy tym zauważyć, że „zapewnić możliwość” może prowadzić do wniosku, że podmiot udostępniający ma obowiązek skorzystać przy tym z nośników pochodzących od osoby uprawnionej.

Skutkować to może jednak naruszeniem zasad bezpieczeństwa systemu informatycznego podmiotu, który jest zobowiązany do udzielenia informacji i ma zapewnić możliwość przeniesienia informacji publicznej na „odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji”.

Wydaje się jednak, że minimalnym rozwiązaniem w tym zakresie powinno być „skanowanie” zawartości takiego nośnika, choć dużo bezpieczniejszym byłoby całkowite wyeliminowanie wykorzystania nośników informacji pochodzących od osoby uprawnionej i posługiwanie się przy tym „odpowiednimi, powszechnie stosowanymi nośnikami informacji” pochodzącymi od podmiotu udostępniającego informację publicznego.

Tomasz Cygan 

Napisz komentarz/zapytanie

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

20 − 20 =