Parafie

Stained GlassW marcu 2014 roku natknąłem się w „Sieci”  na kolejną błędną teorię dotyczącą ochrony danych osobowych, interpretacja dotyczy w  tym przypadku parafii.

Na pewnym portalu firma świadcząca usługi dla parafii stwierdziła, iż – „Zbiory danych osobowych przetwarzane przez Kościół, nie podlegają obowiązkowi zgłoszenia zbioru danych.”

I ta cześć jest jak najbardziej prawdziwa, dodatkowo wspomnę, iż podstawa zwolnienia to art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych.

Problem pojawił się w dalszej części, która była następującej treści:

„Tym samym w odniesieniu do tych zbiorów Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych nie przysługują uprawnienia dotyczące możliwości kontroli zgodności przetwarzania danych z ustawą z dnia o ochronie danych osobowych.”

To, że zbiór nie podlega rejestracji nie oznacza braku możliwości kontroli tych danych przez GIODO, zgodnie ze statusem GIODO nie ma takiego wyłączenia:

„Art. 12. Do zadań Generalnego Inspektora w szczególności należy: 1)  kontrola  zgodności  przetwarzania  danych  z  przepisami  o  ochronie  danych osobowych,”

również definicja danych osobowych, które podlegają ustawie nie zawiera takiego wyłączenia:

„Art.  2.  1.  Ustawa  określa  zasady  postępowania  przy  przetwarzaniu  danych osobowych  oraz  prawa  osób  fizycznych,  których  dane  osobowe  są  lub  mogą  być przetwarzane w zbiorach danych.”

Reasumując, przetwarzane dane w celach innych niż zarobkowe (np. w celach osobistych lub domowych)- niezależnie od tego czy należy go zarejestrować, będą podlegać kontroli z GIODO.

 

Michał Geilke

Napisz komentarz/zapytanie

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

two × one =