Ogólne Rozporządzeniu o Ochronie Danych- terytorialny zakres obowiązywania.

euflagPo raz kolejny o ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych. Dziś wskażemy terytorialny zakres obowiązywania.

Zgodnie z art. 3 rozporządzenie ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych w związku z działalnością prowadzoną przez jednostkę organizacyjną administratora lub podmiotu przetwarzającego w Unii, niezależnie od tego, czy przetwarzanie odbywa się w Unii.

Rozporządzenie ma także zastosowanie do przetwarzania danych osobowych osób, których dane dotyczą, przebywających w Unii przez administratora lub podmiot przetwarzający niemających jednostek organizacyjnych w Unii, jeżeli czynności przetwarzania wiążą się z:

  • oferowaniem towarów lub usług takim osobom, których dane dotyczą, w Unii – niezależnie od tego, czy wymaga się od tych osób zapłaty;
  • lub monitorowaniem ich zachowania, o ile do zachowania tego dochodzi w Unii.

Rozporządzenie ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych przez administratora niemającego jednostki organizacyjnej w Unii, ale posiadającego jednostkę organizacyjną w miejscu, w którym na mocy prawa międzynarodowego publicznego ma zastosowanie prawo państwa członkowskiego.
Decydujące znaczenie ma więc siedziba administratora lub podmiotu przetwarzającego, ale także miejsce oferowania towarów lub usług, a także miejsce monitorowanego zachowania. Jeśli miejscem tym jest Unia Europejska – wówczas rozporządzenia ma zastosowanie. Aby go uniknąć, nie wystarczy już prowadzenie działalności poza obszarem UE.

Z poważaniem,
Tomasz Cygan

Napisz komentarz/zapytanie

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

19 + 13 =