NA CV NIE MUSI BYĆ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH!

pen and inkProwadząc cykliczne warsztaty dla Administratorów Bezpieczeństwa Informacji na zlecenie jednej z krakowskich firm szkoleniowych spotykam się nie jednokrotnie z pewnym rodzajem „buntu” grupy.

Bunt ten pojawia się wtedy, kiedy utarte już w Polsce błędne interpretacje ustawy o ochronie danych osobowych są podważane a nawet skreślane przez moją osobę.

Kolejny raz taki „bunt” pojawił się przy stwierdzeniu iż – „ Na CV nie musi być zgody do przetwarzania danych kandydata do pracy.”

Już wyjaśniam 🙂 Po pierwsze to że „nie musi” nie znaczy że nie może być, bo może, ale konkretniej.

Zgoda jest jedną z podstaw prawnych uprawniających Administratora Danych do przetwarzania informacji o osobie, która taką zgodę wyraziła ( podstawy te znajdują się w art. 23 ust. 1 UODO). Może ona zostać udzielona w formie pisemnej lub ustnej (w przypadku tzw. „danych wrażliwych” –dane opisane w art. 27 UODO, zgoda musi być na PIŚMIE!).

Jeżeli pracodawca ogłasza rekrutację, a osoba ubiegająca się o zatrudnienie sama wysyła mu swoje CV gdyż chce w procesie rekrutacyjnym uczestniczyć, dane przetwarza się jako prawnie usprawiedliwione cele administratora danych (art. 23 ust. 5 UODOD), lub zgodnie z art. 23. Ust 3:

„jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej  stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,”.

WAŻNE! Po zakończonej rekrutacji, CV bez zgody należy usunąć 🙂

Wyraźna zgoda jest niezbędna jedynie w określonych sytuacjach i dobrze jest zamieścić jeżeli kandydat chce aby jego CV mogła być przetwarzane również po zakończonej rekrutacji.

Zgoda na CV jest konieczna np. w:

– kandydat do pracy chce zarejestrować się w bazie danych kandydatów do pracy np. agencji pracy itp.

– pracodawca chce przetwarzać dane w przyszłych procesach rekrutacyjnych aktualnie niezdefiniowanych.

Reasumując- Zgoda może być, ale nie musi.

 

Michał Geilke

3 Comments

 1. Pingback: Ochrona Danych Osobowych

 2. P.L.

  Prawnie usprawiedliwiony cel ????
  Panie Michale, proponuję szybko usunąć ten artykuł, ponieważ bzdury Pan wypisuje. Jeżeli Pan takie historie opowiada na szkoleniach to współczuję uczestnikom.

  Nie dziwię się, że kursanci się buntują 🙂

  Reply
  1. Michał (Post author)

   Dzień dobry,

   Na początek mała prośba- proszę osoby komentujące o podsianie się. Komentarze incognito nie będą brane pod uwagę. Dodatkowo proszę o jak najbardziej merytoryczną wypowiedz, np. poprzez podanie podstawy prawnej, przytoczenie wyroku czy też wypowiedzi, itp.
   Odnosząc się do samego komentarza, chciałbym zauważyć iż taką interpretację stosuje nie tylko ja: „Co jednak, jeśli kandydat nie opatrzył CV klauzulą zgody? Czy pracodawca będzie przetwarzał jego dane osobowe nielegalnie? W takim przypadku pracodawca może powołać się na inną przesłankę legalizującą wskazaną w art. 23 ust. 1 pkt. 5 UODO, a mianowicie prawnie usprawiedliwiony cel. Za taki właśnie cel należy bowiem uznać prowadzenie procesu rekrutacji.” – Magdalena Kosicka – LINK (20-10-2014 r. godzina 10:45).

   Dodatkowo warto przytoczyć tutaj również stanowisko GIODO: „Zgoda jest jedną z podstaw prawnych uprawiających administratora danych do przetwarzania informacji o osobie, która taką zgodę wyraziła. Może ona zostać udzielona w formie pisemnej lub ustnej. Obecnie niektórzy pracodawcy wymagają od kandydatów do pracy zamieszczania na CV zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych. Generalnie jednak, jeżeli wysyłasz swoje CV bezpośrednio do pracodawcy w odpowiedzi na określoną ofertę pracy, możesz, ale nie musisz zamieszczać w nim takiej zgody. Wyraźna zgoda na przetwarzanie danych może być niezbędna jedynie w określonych sytuacjach.” – „Ochrona danych w miejscu pracy. Przewodnik dla pracowników.”

   Z poważaniem,
   Michał Geilke

   Reply

Napisz komentarz/zapytanie

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

four × 5 =