Monitoring prywatnej posesji.

photo_19181_20101219Monitoring prywatnej posesji a ochrona danych osobowych – takim właśnie zagadnieniem zajął się Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w  sprawie C-212/13 František Ryneš / Úřad pro ochranu osobních údajů.

František Ryneš był kilkukrotnie ofiarą ataków za strony nieznanych sprawców. Kilkukrotnie wybito również szyby w jego domu. W związku z tym, zainstalował kamery, które obejmowały wejście do jego domu, drogę publiczna oraz wejście do domu położonego naprzeciwko. Na podstawie nagrania z nich udało się ustalić i zatrzymać sprawców kolejnego ataku.

Jeden z nich złożył skargę na Františka Ryneša do czeskiego urzędu ds. ochrony danych osobowych kwestionując zgodność przetwarzania danych zarejestrowanych kamerą monitoringu.

Na tle tak zarysowanego stanu faktycznego sprawa została skierowana do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który w wyroku z dnia 11 grudnia 2014 roku wskazał, że:

  • Obraz osoby zarejestrowany przez kamerę pozwala ustalić tożsamość osoby, więc stanowi dane osobowe;
  • Nadzór kamer, które są skierowane na przestrzeń publiczną, a przez to także poza sferę prywatną, nie stanowi czynności o charakterze osobistym lub domowym, która zwalniałaby z obowiązku stosowania przepisów o ochronie danych osobowych;
  • Osoba, której wizerunek został zarejestrowany nie musi wyrazić na to zgody, gdyż przetwarzanie jej danych osobowych w postaci wizerunku będzie stanowiło usprawiedliwiony cel administratora danych mający na celu ochronę własności, zdrowia, życia.

Tomasz Cygan

Napisz komentarz/zapytanie

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

eighteen − 15 =