- blog informacyjno-edukacyjny

RODO

Piggybacking i tailgating

Piggybacking i tailgating

Naruszenie bezpieczeństwa fizycznego – ryzyka przy kontroli dostępu na obszar przetwarzania danych osobowych. Analizując możliwość wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych, w więc naruszenia bezpieczeństwa prowadzącego do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub […]

Tłumaczenie bez znajomości RODO

Tłumaczenie bez znajomości RODO

Pewnego pięknego dnia, wchodząc do biurowca w Katowicach spostrzegłem krótką klauzulę informacyjną dotyczącą monitoringu wizyjnego w treści jak poniżej: Pomijając fakt, że dużo miejsca zajęłoby opisywanie, dlaczego tak brzmiąca klauzula jest niezgodna z RODO, to szczególną uwagę należy zwrócić na zapis dotyczący sprzeciwu: „W razie […]