- blog informacyjno-edukacyjny

Inspektor Ochrony Danych

Piggybacking i tailgating

Piggybacking i tailgating

Naruszenie bezpieczeństwa fizycznego – ryzyka przy kontroli dostępu na obszar przetwarzania danych osobowych. Analizując możliwość wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych, w więc naruszenia bezpieczeństwa prowadzącego do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub […]