GIODO ukarany grzywną…

giodoGIODO ukarany grzywną za bezczynność.
Wyrokiem z dnia 6 lipca 2016 roku Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną GIODO od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 maja 2015 roku wydanego w sprawie II SAB/Wa 1002/14.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nałożył na GIODO grzywnę w kwocie 2.000 zł za przewlekłe prowadzenie postępowania ze skargi obywatela na bezprawne przetwarzanie jego danych osobowych przez pewnego administratora danych.

W toku postępowania GIODO naruszył szereg przepisów k.p.a., m. in.: w zakresie terminu zakończenia postępowania, wydłużenia terminu zakończenia postępowania. Na rozstrzygnięcie nie miało wpływu także wydanie przez GIODO decyzji w sprawie przed wydaniem orzeczenia w sprawie o przewlekłość.

Od tego orzeczenia skargę kasacyjną złożył GIODO. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 6 lipca 2016 roku w sprawie o sygn. akt I OSK 3086/15 oddalił skargę kasacyjną złożoną przez GIODO.

Napisz komentarz/zapytanie

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

two × 5 =