Dane w ZFŚS.

ABIPytanie z wczoraj: co z danymi zawartymi w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych?

Czy zgłaszać do rejestracji zbiór danych zawartych w ZFŚS, gdy wniosek o przyznanie świadczenia zawiera dane osobowe wrażliwe?
Obowiązkiem administratora danych określonym w art. 40 ustawy o ochronie danych osobowych jest zgłaszanie zbiorów danych osobowych  do rejestracji. Ustawa przewiduje jednak szereg zwolnień z tego obowiązku.

Zbiory zawierające dane osobowe związane z zatrudnieniem podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na podstawie art. 43 ust. 1 punkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych. Przepis nie dotyczy tylko danych pracowników, ale posługuje się dużo szerszym określeniem „związane z zatrudnieniem”. Przyjmuje się że obejmuje on zbiory zawierające dane pracowników, byłych pracowników oraz kandydatów do pracy.

W związku z tym, uznać należy, że skoro dane do ZFŚS są zbierane w związku z zatrudnieniem, to zbiory zawierające takie dane podlegają zwolnieniu z obowiązku zgłoszenia jako dotyczące pracowników. Nie ma przy tym znaczenia, jakie dane osobowe są w tym celu przetwarzane. Mogą to być dane osobowe wrażliwe. Mogą to być także dane osobowe członków rodziny pracownika, który stara się o świadczenie z ZFŚS.

Takie dane „należą w istocie do danych pracownika. Ich przetwarzanie związane jest z zatrudnieniem pracownika i wynika z konieczności wywiązywania się przez pracodawców z obowiązków, jakie względem pracowników ciążą na nich na mocy przepisu prawa pracy (np. urlopy na opiekę nad dzieckiem, świadczenia finansowe z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych).

Przetwarzanie danych członków rodzin pracowników nie jest zatem celem samym w sobie, lecz dane te są ściśle związane z danymi pracownika” (por. http://www.giodo.gov.pl/348/id_art/1241/j/pl/).

Z poważaniem,
Tomasz Cygan

2 Comments

 1. J. Maria

  Dzień dobry

  Czy w zakładzie, w którym nie ma wzmianki o w regulaminie ZFŚS o komisji socjalnej dane (PIT) członków rodzin pracownika mogą trafić do kadr bądź księgowości czy powinny trafić wyłącznie do dyrektora zakładu ?

  Reply
  1. Michał Geilke (Post author)

   Dzień dobry,

   Jeśli Dyrektor zakładu jest ADO to tak. Następnie Dyrektor może powołać członków komisji socjalne którzy muszą mieć upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

   Pozdrawiam,

   Reply

Napisz komentarz/zapytanie

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

twelve − 4 =