Ciebie też straszą mandatem do 50 000 zł?

giodoCzęsto można spotkać się z informacjami, jakoby Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych mógł karać grzywną podmioty, które nie przestrzegają przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

Analiza przepisów ustawy prowadzi jednak do wniosku, że informacje te nie mają nic wspólnego z rzeczywistością.

Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych, która weszła w życie z dniem 7 marca 2011 roku dodała do kompetencji GIODO określonych w art. 12 punkt 3. Zgodnie z jego treścią Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w ramach swoich kompetencji może zapewnić wykonanie przez zobowiązanych obowiązków o charakterze niepieniężnym wynikających z decyzji nakazujących przywrócenie stanu zgodnego z przepisami prawa, przez stosowanie środków egzekucyjnych przewidzianych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Konsekwencją tego są pewne zmiany w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Zgodnie z treścią art. 2 punkt 12 wskazanej ustawy, egzekucji administracyjnej podlegają obowiązki z zakresu ochrony danych osobowych, nakładane w drodze decyzji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Natomiast w art. 20 ustawy dodano ust. 2, z którego wynika, że Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych działa jako organ egzekucyjny w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych działający jako organ egzekucyjny w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym może stosować środek w postaci grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązków o charakterze niepieniężnym. Zgodnie z treścią art. 121 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji każdorazowo nałożona grzywna nie może przekraczać kwoty 10 000 zł, a w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej kwoty 50 000 zł. W przypadku, gdy nałożona grzywna nie przyniesie założonych rezultatów i obowiązek o charakterze niepieniężnym nie zostanie spełniony art. 121 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji daje możliwość dalszego nakładania grzywny w celu przymuszenia w tej samej lub wyższej kwocie, która jednak nie może łącznie przekroczyć kwoty 50 000 zł, a w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej kwoty 200 000 zł.

Tak naprawdę należy się bać w pierwszej kolejności Wycieku Danych.

Tomasz Cygan

2 Comments

  1. Pingback: Ciebie też straszą mandatem do 50 000 zł? C.D. | Ochrona Danych Osobowych

  2. Pingback: Ciebie też straszą mandatem do 50 000 zł? C.D. 2 | Ochrona Danych Osobowych

Napisz komentarz/zapytanie

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

6 − 5 =