Ciebie też straszą mandatem do 50 000 zł? C.D.

Wcześniej już o takiej praktyce pisaliśmy, a mianowicie o praktyce „straszenia”  przez różne firmy mandatami karnymi wystawianymi przez GIODO.

Tym razem zainterweniował sam GIODO, opublikował bardzo konkretny i w 100% zgodny z realiami tekst:

„30 CZERWCA 2015 R. TO TERMIN ZGŁOSZENIA DO REJESTRACJI ABI, A NIE ZBIORÓW DANYCH.

GIODO NIE NAKŁADA KAR ZA NIEZGŁOSZENIE ZBIORU DO REJESTRACJI.

W związku z pojawiającymi się w sieci błędnymi informacjami o konieczności zgłoszenia – do 30 czerwca 2015 r. – zbiorów danych osobowych do rejestracji GIDOO i groźbie nałożenia kary do 200 tys. zł za niedotrzymanie tego terminu, GIODO raz jeszcze  informuje:

  • 30 czerwca 2015 r. to ostateczny termin na zgłoszenie do rejestracji GIODO dotychczasowych administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI), o ile administrator danych zdecyduje, by dalej pełnili oni tę funkcję,
  • jeśli administrator danych powoła ABI i zgłosi go do rejestracji GIODO, zwolniony będzie z obowiązku rejestracji zbiorów danych u Generalnego Inspektora (z wyjątkiem zbiorów zawierających dane szczególnie chronione).

Więcej szczegółowych wyjaśnień na temat zmian, jakie od 1 stycznia 2015 r. zostały wprowadzone do ustawy o ochronie danych osobowych, jest dostępnych pod linkiem  http://www.giodo.gov.pl/1520223/j/pl/.

Ponadto należy przypomnieć, że żaden przepis nie uprawnia GIODO do nakładania kar finansowych, w tym za niezgłoszenie zbioru danych osobowych do rejestracji. Za niedopełnienie tego obowiązku przewidziana jest odpowiedzialność karna,jednak o rodzaju kary decyduje sąd. Nawet jeśli byłaby nią kara grzywny, to nakłada ją sąd, i to on określa jej wysokość. GIODO może nałożyć jedynie grzywnę, ale tylko w celu przymuszenia, w przypadku niewykonania wydanej przez niego decyzji.”

Michał Geilke

Wpis wykorzystuje tekst ze strony giodo.gov.pl  z dnia 22.03.2015 r.

Część pierwsza naszej publikacji. 

1 Comment

  1. Pingback: Ciebie też straszą mandatem do 50 000 zł? C.D. 2 | Ochrona Danych Osobowych

Napisz komentarz/zapytanie

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

20 + one =