Banki, Gminy i Towarzystwa ubezpieczeniowe.

Nowelizacja UODO która weszła w życie 1 stycznia 2015 r. w art. 19b daje nowe „uprawnienie” GIODO:

Art. 19b ust. 1. Generalny Inspektor może zwrócić się do administratora bezpieczeństwa informacji wpisanego do rejestru, o którym mowa w art. 46c, o dokonanie sprawdzenia, o którym mowa w art. 36a ust. 2 pkt 1 lit. a, u administratora danych, który go powołał, wskazując zakres i termin sprawdzenia.

Czyli ABI dla GIODO ma dokonać sprawdzenia zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracować sprawozdanie w wskazanym przez GIODO zakresie.

Zgodnie z informacjami ze strony GIODO w  2016 r.  zwróci się w szczególności do ABI-ch powołanych w:

  1. Bankach: prawa podmiotów danych głownie w odniesieniu do działań marketingowych.
  2. Towarzystwach ubezpieczeniowych: ubezpieczenia zdrowotne.
  3. Gminach: spełnienie obowiązku informacyjnego.

Z poważaniem,
Michał Geilke

Napisz komentarz/zapytanie

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

4 × two =