Author Archive: Tomasz

Nieprawidłowa zgoda na przetwarzanie danych – przykład.

Dużo ostatnio pisze się na temat zgód na przetwarzanie danych.  Poruszane problemy dotyczą warunków legalności zgody, prawidłowości jej pozyskania, koniczności pozyskiwania zgód na nowo przed rozpoczęciem stosowania RODO. I w całym ferworze przygotowań do stosowania RODO zdarzają się takie „perełki”…
Czytaj dalej…

Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu oraz zawiadamianie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych wprowadza w art. 33 obowiązek zgłaszania naruszeń ochrony danych organowi nadzorczemu. Z kolei art. 34 RODO przewiduje obowiązek zawiadamiania osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych. Nie są to obowiązki nieznane polskim przepisom….
Czytaj dalej…