ADO, ABI, UODO, ODO itp.

Dzisiaj musiałem załatwić pewną sprawę w ZUS, a mianowicie chciałem otrzymać informację na temat obowiązków przedsiębiorcy dotyczących zatrudnienia pracownika.

Odpowiedź jaką otrzymałem była mniej więcej następująca:

„Musi Pan złożyć w ZUS następujące dokumenty: ZUS ZUA za pracownika oraz komplet  dokumentów ZUS DRA i ZUS RCA”.

Szczerze? Nie zrozumiałem ani słowa… i przyszło mi do głowy, że sam posługuję się podobnymi skrótami myślowymi, jak np. ABI, ADO itp. Dlatego też w tym wpisie chciałbym zamieścić słownik najczęściej używanych skrótów:

 1. Ochrona Danych Osobowych [ODO] – po prostu Ochrona Danych Osobowych;
 2. Ustawa o ochronie danych osobowych [UODO] Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997. 
 3. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych [GIODO] – Zadania i kompetencje GIODO wyznaczają przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 4. Administrator Danych Osobowych [ADO] – rozumie się przez to organ, jednostkę organizacyjną, podmiot lub osobę, o których mowa w art. 3 Ustawy o ochronie danych osobowych, decydujące o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. W praktyce jest to np. Prezes Sądu, Dyrektor Urzędu Pracy, Spółka jako osobowość Prawna itp.
 5. Pełnomocnik Administratora Danych Osobowych [PADO] – powołana pisemnie przez ADO osoba, która w imieniu ADO wdraża zasady ochrony danych osobowych;
 6. Administrator Bezpieczeństwa Informacji [ABI] – powołana pisemnie przez ADO osoba, która w imieniu ADO sprawuje nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych;
 7. Administrator Systemu Informatycznego [ASI] – osoba odpowiedzialna za budowę, rozwój, modyfikację, wdrażanie oraz utrzymanie systemu informatycznego (funkcja nie opisana w UODO);
 8. Osoba upoważniona – każda osoba posiadająca pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wydane przez ADO;
 9. Użytkownik systemu – każda osoba, posiadająca upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wydane przez ADO zarejestrowana w systemie /posiadająca unikalny identyfikator i hasło/ przetwarzająca dane osobowe;
 10. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio;
 11. Dane Osobowe Wrażliwe (Art. 27 ustawy o ochronie danych osobowych) – dane osobowe zawierające jeden lub kilka specyficznych czynników określających cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne, dotyczące stanu zdrowia czy danych dotyczących długów i/lub alimentów;
 12. Przetwarzanie danych – rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych;
 13. Hasło – rozumie się przez to ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie osobie uprawnionej do pracy w systemie informatycznym.

 

Michał Geilke

 

 

Napisz komentarz/zapytanie

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

four + sixteen =