Monthly Archive: Kwiecień 2016

Unijne rozporządzenie: Co oznacza „zastosowanie ma kwota wyższa”?

Przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wprowadziły administracyjną karę pieniężna określoną kwotowo (maksymalnie…
Czytaj dalej…