Monthly Archive: Styczeń 2015

Nie muszę wyznaczać Administratora Bezpieczeństwa informacji?

ABI

Obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. znowelizowane przepisy ustawy o ochronie danych osobowych wprowadzają nowe zasady rejestracji zbiorów danych osobowych. Jedną z tych zmian jest wprowadzanie  w art. 43 ustawy o ochronie danych osobowych punktu 12 w brzmieniu: „12)  przetwarzanych  w  zbiorach, …
Czytaj dalej…

Przepisy karne ustawy o ochronie danych osobowych – art. 52

Ustawa o ochronie danych osobowych penalizuje także zachowanie polegające na naruszeniu obowiązku zabezpieczenia danych osobowych przed ich zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zgodnie z treścią art. 52 ustawy, kto administrując danymi narusza choćby nieumyślnie obowiązek zabezpieczenia ich przed…
Czytaj dalej…