13…

W 2015 r. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych przeprowadził łącznie 175 kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, w tym skierował 13 wystąpień o dokonanie sprawdzeń przez administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI).

Między innymi taką informacje możemy znaleźć w „SPRAWOZDANIU Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2015”- sprawozdanie można ściągnąć  TUTAJ.

Inne dane z raportu:

  1. 22 kontrole dotyczyły instytucji Publicznych, 11 kontroli banków i instytucji finansowych, 15 kontroli służby zdrowia, 7 kontroli w firmach telekomunikacyjnych, 12 kontroli w podmiotach zajmujących się wypożyczaniem sprzętu sportowego i audioprzewodników.
  2. W 2015 roku Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych skierował do organów powołanych do ścigania przestępstw 24 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez podmioty odpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych – głownie z powodu zbierania danych nadmiarowo (art. 49 UODO). Jest to najwięcej zawiadomień zgłoszonych przez GIODO od 2010 r.
  3. Do GIODO wpłynęło 2256 skarg- 75 z nich zawierało zarzut nielegalnego przetwarzania danych osobowych przez proboszczów parafii Kościoła Katolickiego.
  4. Do Biura GIODO wpłynęło 22 869 zgłoszeń powołania ABI (z czego zostało wpisanych 15531) i 323 odwołania ABI. „Wiele zgłoszeń, które wpłynęły do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w okresie sprawozdawczym było obarczonych błędami takimi jak: powołanie na administratora bezpieczeństwa informacji osoby będącej kierownikiem jednostki organizacyjnej (osoby zarządzającej podmiotem posiadającym status administratora danych) czy zgłaszanie zastępcy ABI”.

Z poważaniem,

Michał Geilke

Napisz komentarz/zapytanie

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

two + 10 =