Najnowsze wpisy

ABI/IOD a ASI

W obecnie obowiązującym stanie prawnym przepisy dotyczące Administratora Bezpieczeństwa Informacji dotyczące jego pozycji prawnej wskazują, że „podlega bezpośrednio kierownikowi jednostki organizacyjnej lub osobie fizycznej będącej administratorem danych” (art. 36a ust. 7) a „administrator danych zapewnia środki i organizacyjną odrębność administratora…
Czytaj dalej…

Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu oraz zawiadamianie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych wprowadza w art. 33 obowiązek zgłaszania naruszeń ochrony danych organowi nadzorczemu. Z kolei art. 34 RODO przewiduje obowiązek zawiadamiania osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych. Nie są to obowiązki nieznane polskim przepisom….
Czytaj dalej…